G-01/2023 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 7-5 a – forlengelse av midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina

G-01/2023 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 7-5 a –forlengelse av midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina.pdf

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (midlertidig kollektiv beskyttelse.pdf