Fordrevne fra Ukraina får forlenget oppholdstillatelse i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen viderefører ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina, og personer som allerede har tillatelse etter ordningen får denne automatisk forlenget i ett år.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse vil få forlenget sine tillatelser med ett år fra utløpet av førstegangstillatelsen.

– Situasjonen i Ukraina er fortsatt svært krevende, og regjeringen vil gi personer med midlertidig kollektiv beskyttelse en forutsigbarhet knyttet til videre trygt opphold i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).  

Regjeringen innførte 11. mars i fjor en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina. Ordningen innebærer at de som omfattes får oppholdstillatelse etter en forenklet prosedyre og uten en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet. Tillatelsene gis med ett års varighet. De første tillatelsene som ble gitt i medhold av ordningen utløper i mars 2023.

Dagens forskriftsendring gir rett til forlenget tillatelse i ett år for dem som fortsatt fyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse. Tillatelsene vil ved utløp bli automatisk forlenget, og de som omfattes trenger ikke å søke om slik forlengelse.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet vil fornye utløpte oppholdskort, slik at lovlig opphold fortsatt kan dokumenteres.