Geodata til eNorge

Modeller for finansiering og prising

Geodata til eNorge

Modeller for finansiering og prising

PDF (347 Kb) ( Adobe Reader)

Utredning utarbeidet av Jan Martin Larsen på oppdrag av Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsedepartementet. Mai 2003.

Utredningen belyser problemstillinger knyttet til prising av offentlig informasjon med kart og geodta fra Statens kartverk som konkret eksempel. Utredningen er utarbeidet som ledd i arbeidet med eNorge, strategi for elektronisk innhold."