Gjeldsordningsloven

Lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser