Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet i oktober 2018. Overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 27. januar 2020.

Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven (PDF)