Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene

NIBR-rapport 2019:19

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har utarbeidet rapporten "Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene".

Rapporten er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og ble levert i desember 2019. Den handler om utgiftene til politikerne i fylkeskommunen, og særlig godtgjøringen til fylkesordførerne.

Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene (pdf)