Historisk arkiv

Mindre forskjeller på godtgjøringen til fylkesordførerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fylkesordførerne har noe lavere godtgjøring etter regionreformen. Det har også blitt mindre forskjeller mellom fylkene, viser en ny rapport.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet utarbeidet en rapport om godtgjøringen til folkevalgte i fylkeskommunene.

Det er fylkestingene selv som fastsetter forskrifter for godtgjøringen til de folkevalgte i fylket. NIBR har ikke funnet trekk ved fylkene som påvirket godtgjøringsnivået til fylkesordførerne, men ser en tendens til at fylkene påvirkes av sine nabofylker.

Lavere nivå etter regionreformen

Etter regionreformen har fylkene vedtatt nye forskrifter om godtgjøring. En gjennomgang av reglene i de ulike fylkene viser at fylkesordførerne i snitt tjener 1.096.000 kroner i året. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet før regionreformen. Godtgjøringsnivået er også jevnere mellom fylkene nå enn før regionreformen.

Fylkesordførere i fylker med parlamentarisk styreform generelt har lavere godtgjøring enn sine kollegaer i fylker med formannskapsmodell.

De samlede utgiftene har økt

Rapporten viser at fylkeskommunenes samlede utgifter til godtgjøring til folkevalgte har økt de ti siste årene. Godtgjøringen til fylkesordførerne er i de fleste tilfeller knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjøringsnivå og i noen tilfeller til regjeringsmedlemmers godtgjøringsnivå. Det innebærer at "lønnsveksten" til fylkesordførerne stort sett følger nivået og utviklingen fastsatt av Stortinget.

Avslutningsvis i rapporten er det også noen vurderinger om de fylkeskommunene forskriftene for godtgjøring. Blant annet mener forfatterne at prosessen med å fastsette godtgjøringsnivået fortjener mer oppmerksomhet. De nevner også muligheten for å benytte seg av en ekstern kommisjon etter modell fra Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.