Godtroervervloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser