Gratisferge

Erfaringer fra forsøket i Solund og Bjarkøy

Transportøkonomisk institutt har evaluert forsøket med gratis ferge som har vært gjennomført i perioden 2010-2013 i Solund kommune i Sogn og Fjordane og Bjarkøy kommune (nå del av Harstad) i Troms. Evalueringen viser at gratis ferge er et tiltak som kan bidra til å redusere ulempene ved å bo i øysamfunn i distriktene, men at det ikke er nok til å snu befolkningsutviklingen alene.

TØI rapport 1290/2013

Transportøkonomisk institutt har evaluert forsøket med gratis ferge som har vært gjennomført i perioden 2010-2013 i Solund kommune i Sogn og Fjordane og Bjarkøy kommune (nå del av Harstad) i Troms.

Evalueringen viser at gratis ferge er et tiltak som kan bidra til å redusere ulempene ved å bo i øysamfunn i distriktene, men at det ikke er nok til å snu befolkningsutviklingen alene. Nytten av gratis ferge kommer særlig for reiser ut over de faste reisene, som organiserte fritidsaktiviteter og økt mulighet til besøk.

Ifølge Transport­økonomisk institutt har virkemidlet gratisferge hatt ulik effekt på de to strekningene. I begge tilfellene observeres det økt trafikk på ferga, men mens gratisferge i Solund virker å bidra til sterkere lokal integrasjon, virker ikke denne effekten å ha særlig betydning på sambandet i tidligere Bjarkøy kommune.

Gratisferge- Erfaringer fra forsøket i Solund og Bjarkøy (pdf)