Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Utarbeidet og lagt frem av Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen.

Lagt frem 29. februar 2016.

Dokumentet samt vedlegg og bakgrunnsinformasjon på NTP-sekretariatets nettsider

Høringssvar

Se også pressemelding i forbindelse med at dokumentet ble overlevert samferdselsminister Solvik-Olsen