Handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid

Regjeringen ønsker å bidra til at utviklingslandene skal oppnå økonomisk vekst og redusert fattigdom gjennom økt deltakelse i internasjonal handel. Fra norsk side vil vi særlig arbeide for at handelen og globaliseringen tjener de svakeste landene og befolkningsgruppene, fremmer kvinners stilling og er miljømessig bærekraftig.

Handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid (PDF)
Lansert 23.11.07