Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

Handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

Stortinget ga i forbindelse med Innst.S.nr.93 (2004-2005) sin tilslutning til Stortingsmelding nr. 35 (2003-2004) ”Felles kamp mot fattigdom. En helhetlig utviklingspolitikk”. I innstillingen ber Stortinget Regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for den samlede miljøinnsatsen i norsk utviklingssamarbeid. I Regjeringens Soria Moria-erklæring forsterkes føringene fra Stortinget med målsettingen om at Norge skal bli et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid.

29. juni, 2006 lanserte derfor utviklingsminister Erik Solheim og miljøvernminister Helen Bjørnøy Regjeringens nye handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid. – Det globale miljøet er i ferd med å ødelegges og det er de fattigste som rammes hardest av disse endringene, sier utviklingsminister Erik Solheim, som varsler en betydelig budsjettøkning til det miljørettede samarbeidet.

Regjeringen vil sette miljøspørsmål på dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Innsatsen skal konsentreres om fire tematiske satsingsområder:

  • bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold og naturressurser
  • forvaltning av vannressurser, vann og sanitær
  • klimaendringer og tilgang til ren energi
  • miljøgifter

Norges miljørettede utviklingssamarbeid skal bidra til å realisere tusenårsmålene og bidra til at de fattige kan forbedre sine levekår og helse. Satsingen bygger på erkjennelsen av at miljø og fattigdom henger nøye sammen. Bevaring av naturens tjenester og ressurser, lokal deltakelse i forvaltning av natur og miljø og styrking av lokalbefolkningens rettigheter til naturressursene er en forutsetning for fattigdomsbekjempelse og utvikling.

– En kompetent miljøforvaltning og en aktiv miljøbevegelse er viktig for å sikre bærekraftig utvikling. Det gjelder både i nord og i sør. Det er helt avgjørende å øke kapasitet og kompetanse på miljøspørsmål i samarbeidslandene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Handlingsplanen i PDF-format finnes her