Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

- Regjeringens mål er at Norge skal bli ledende på miljørettet bistand. Vi vet at vi må ta tak i miljøproblemene for å løse fattigdoms- og utviklingsproblemene verden står overfor. Vi ser også stadig eksempler på at samarbeid om miljø gir viktige bidrag til fred, forsoning, sikerhet og regional utvikling, skriver utviklingsminister Erik Solheim i forordet til Handlingsplanen.

Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

 

Juni 2006