Handlingsplan for Tsjekkia og EØS-midlene

Grenseløst politisamarbeid

I flere år har politifolk fra Norge, Den tsjekkiske republikk (Tsjekkia) og Slovakia lært hverandre å kjenne og utvekslet erfaringer om alt fra grensekontroll til vitnebeskyttelse. Målet er å bekjempe internasjonal kriminalitet på en mer effektiv måte. Les mer


Enkle verktøy - stor ENØK-gevinst

I de fleste landene i Sørøst-Europa finnes det et stort potensiale for økt energiøkonomisering i offentlige og private bygninger. Et norsk selskap har utviklet metodikk og dataverktøy for slike enøk-prosjekter, og kan vise til gode resultater. Les mer


Opplæringsspesialister styrker riksrevisjonene

24 erfarne revisorer fra alle søkerlandene til EU er utdannet til spesialister innen opplæring. De kan planlegge og gjennomføre interne revisjonskurs i sine land. Målet er å heve revisjonskompetansen og etablere nettverk for fremtidig samarbeid. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Tsjekkia.