Historier om vår natur

”De er blant Norges eldste levende skapninger og har bokstavelig talt røtter tilbake til middelalder og vikingtid. Som biologiske borger vokter de verdier som ikke kan måles i penger. Over 1500 norske arter kan holde til i våre eldgamle eiketrær". Denne og flere historier om vår natur kan du lese om i den nye serien om åtte prioriterte arter og fem utvalgte naturtyper.

”De er blant Norges eldste levende skapninger og har bokstavelig talt røtter tilbake til middelalder og vikingtid. Som biologiske borger vokter de verdier som ikke kan måles i penger. Over 1500 norske arter kan holde til i våre eldgamle eiketrær.”

Eika “Den gamle mester” ved Krøderen I Buskerud har inspirert flere kunstnere. (Marianne Gjørv)

Slik begynner en av historiene om vår natur, som handler om hvorfor vi bør ta vare på hule eiker.  Denne og flere andre historier om vår mangfoldige natur, ligger vedlagt i en serie med informasjonsark. Historiene har vi samlet i forbindelse med at regjeringen nylig har fastsatt forskrifter om utvalgte naturtyper og prioriterte arter, som er nye virkemidler i naturmangfoldloven. Denne loven ble vedtatt i 2009 og omfatter forvaltning av all natur i Norge. 

For de åtte første prioriterte artene kan dere lese følgende historier: 

 For de fem første utvalgte naturtypene kan dere lese følgende historier: 

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter innebærer en milepæl i norsk naturforvaltning. For første gang får vi skreddersydde regler for hvordan vi aktivt kan ta vare på naturtyper og arter og deres leveområder, gjennom bærekraftig bruk og vern.

Jeg håper historiene vi har samlet kan være til inspirasjon i arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet. God lesning!

Med hilsen

Erik Solheim

(Brevet ble sendt 9. juni 2011. Brevet i pdf-fil kan lastes ned her)

Andre relevante dokumenter