Hittegodsloven

Lov 29. mai 1953 nr. 3 om hittegods (hittegodsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser