Høring - Allmenngjøring for jordbruks- og gartnerinæringen

Resultat: Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2012