Høring - Allmenngjøring for skips- og verftsindustrien

Resultat: Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien

Forslag om fortsatt allmenngjøring av industrioverenskomsten (verkstedsoverenskomsten) i skips- og verftsindustrien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2012