Høring - Anbud regionale flyruter fra 1. april 2009

Samferdselsdepartementet skal gjennomføre nye kjøp av flyruter etter anbud som skal gjelde fra 1.4.2009 på regionale lufthavnene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2007

Høringen er avsluttet. Anbudet ble lyst ut 2.10.2008 og kontrakter for ruteflyging fra 1.4.2009 ble tildelt 9.1.2009.