Høring - arbeidsgrupperapport om oppdatering av forskrift om forenklet IFRS

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2013