Høring - Avinor AS - forslag til regulering av selskapets lufthavn- og flysikringsavgifter 2012 (takstregulering)

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til regulering av Avinors lufthavn- og flysikringsavgifter for 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2011

Sakens dokumenter finner du via menypunktene over.

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til regulering av Avinors lufthavn- og flysikringsavgifter for 2012.

Les brevet (pdf)

Høringsinstanser:

Airlift AS
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Avinor AS
Barne- og likestillingsdepartementet
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Finansdepartementet
Hesnes Air AS
Ikaros ANS
Justisdepartementet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO
NHO-luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen