Høring - Avinor AS - forslag til regulering av selskapets lufthavn- og flysikringsavgifter 2012 (takstregulering)

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til regulering av Avinors lufthavn- og flysikringsavgifter for 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2011

Sakens dokumenter finner du via menypunktene over.