Høring- Begjæring til Tariffnemnda om fortsatt almenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender med dette Tariffnemnda begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Mat og Drikke på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.11.2016