Høring - Digital kommunikasjon som hovedregel – endringer i forvaltningsloven

For å realisere målet om digital kommunikasjon som hovedregel sender departementet et forslag til endringer i forvaltningsloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2013