Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2019

Vår ref.: 19/2294

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i hvitvaskingsforskriften som innfører krav til egnethet for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Forslaget innebærer at kravene til egnethet for tilbydere av virksomhetstjenester i hvitvaskingsloven § 42 gjøres gjeldende også for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, samt at registeringer kan tilbakekalles når vilkårene for registreringen ikke lenger er oppfylt.

Høringsnotatet er vedlagt dette høringsbrevet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 4. oktober 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske Revisorforening
Econa
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Næringslivets Hovedorgansasjon
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Sivilombudsmannen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Sunde Bitmynthandel
Bitcoins Norge AS
Bitruption AS
Mirai Technologies AS
Norwegian Block Exchange AS
Omega Media AS 

 

Til toppen