Høring - endring av betalingssystemloven mv. som følge av Storbritannias uttreden av EU

Finansdepartementet sender på høring notat utarbeidet av Norges Bank med forslag til endringer i betalingssystemloven

Status: På høring

Høringsfrist: 01.06.2018