Høring - endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2009

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i Forskrift om administrative tollnedsettelser § 15 nr. 2 om mineral- og vitamintilskuddsandelen i dyrefôr, en ny bestemmelse om poteter som innsatsvare til produksjon av potetstivelse samt endringer i vedleggene til forskriften.