Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Snåsa kommune har søkt om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2007