Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samiske språk

Forslag om å utvide forvaltningsområdet for samisk språk til også å omfatte Røyrvik kommune sendes på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011