Høring - endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) og art. 22(2) og oppretting av inkurie

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2012