Høring - endring i ekomforskriften paragraf 2-7, internasjonal gjesting i mobilnett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomforskriften. Høringsfrist er 28. mai 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2012