Høring - Endring i ekomlov og forskrift 2011

Samferdselsdepartementet legger frem forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og gebyrforskriften. Saken er sendt på høring, med høringsfrist 3. januar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012