Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid

Resultat: Prop. 83 (2012-2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2013