Høring - Endringer i byggesaksforskriften. Nye krav til sentralt godkjente foretak mv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om byggesak. Høringsfristen er 30. september 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2015