Høring - endringer i dyrevelferdsloven § 32

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i dyrevelferdsloven § 32. Etter endringsforslaget vil Mattilsynet få bedre mulighet til å omplassere dyr som har blitt vanskjøttet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2017