Høring - endringer i gravferdslov og kirkelov

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven. Høringsfristen er 15. september 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2010