Høring - endringer i kravene til noteopplysninger mv. i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, banker og finansieringsforetak

Resultat: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2008