Høring - endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2011

Til toppen