Høring - endringer i tvisteloven § 20-11 – sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar for saksøker fra EØS-stat

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i tvisteloven § 20-11. Forslaget presiserer at saksøkere bosatt i EØS-stat ikke kan avkreves sikkerhet for sakskostnadsansvar dersom tvistegjenstanden faller innenfor EØS-avtalens virkeområde. Som et alternativ foreslås at saksøkere fra EØS-stat aldri kan avkreves slik sikkerhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2016