Prop. 42 L (2016–2017)

Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)

I lovproposisjonen legges det frem forslag til endringer i tvisteloven § 20-11 som innebærer at sikkerhet for sakskostnadsansvar ikke kan kreves fra saksøkere med bopel i en EØS-stat.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget