Høring - enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Finansdepartementet sender på høring forslag til enkelte endringer i finansforetakslovens regler om offentlig administrasjon av forsikringsforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2016