Høring - Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper mv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2010