Høring - Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor

Offentlig sektor tilbyr i større og større grad tjenester til innbyggere og næringsliv elektronisk. En ny rapport foreslår etableringen av en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor for å yte bedre tjenester og utnytte offentlig sektors samlede IKT-ressurser mer effektivt. Høringsfrist er 25. september 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2008

Offentlig sektor tilbyr i større og større grad tjenester til innbyggere og næringsliv elektronisk. En ny rapport foreslår etableringen av en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor for å yte bedre tjenester og utnytte offentlig sektors samlede IKT-ressurser mer effektivt.  

Arbeidsgruppens rapport:
Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor (PDF, 1 Mb)