Høring - FNs rasediskrimineringskonvensjon - invitasjon til skriftlig innspill i forbindelse med Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomite

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette invitasjon til skriftlig innspill i forbindelse med Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomite på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.05.2017