Høring - Fond for lyd og bilde - nye vedtekter

Ny forskrift trer i kraft 1. januar 2010 og opphever samtidig gjeldende forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde av 19. januar 1999. I forbindelse med forskriftsendringen skal vedtektene for fondet oppdateres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009