Høring - Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet foreslår med dette endringer i fordelingen av overskudd fra Norsk Tipping AS til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner gjennom tippenøkkelen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.06.2013