Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.06.2017