Høring - forskrift om autoriserte markedsplasser

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2006

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer