Høring - forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område - skandinavisk luftfartssamarbeid

Utkast til forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område. Høringsfrist er 22. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.07.2008

Jfr. forskrift av 10. 3. 2009 om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område.

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 22. april 2008.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

 • Air France
 • Avinor AS
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
 • British Airways
 • Danish Air Transport
 • Finansdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
 • Kato Airline AS
 • Konkurransetilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Luftfartstilsynet
 • NHO
 • NHO Luftfart
 • Norsk flygelederforening
 • Norsk flyoperatør forbund
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Oslo lufthavn, Gardermoen
 • Ryan Air
 • Rygge sivile lufthavn AS
 • Rørosfly Tor W. Sandnes
 • Sandefjord lufthavn, Torp
 • Scandinavian Airlines Norge AS
 • Sterling European Airlines
 • Sun Air of Scandinavia
 • Sundt Air AS
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Widerøes Flyveselskap ASA

 

Til toppen