Høring - forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område - skandinavisk luftfartssamarbeid

Utkast til forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område. Høringsfrist er 22. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.07.2008

Jfr. forskrift av 10. 3. 2009 om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område.