Høring - forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 første ledd for avtaler om drift av kommersielle fylkeskryssende ekspressbussruter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette på høring et utkast til forskrift om unntak fra konkurranselovens forbud konkurranseregulerende samarbeid etter § 10, jf. § 3 andre ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008