Høring - forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2012